Publicatie archief

De Cliëntenraad publiceert periodiek de Nieuwsbrief Perspectief.

Het archief van de digitale Nieuwsbrief Perspectief van het laatste jaar vindt u hier:

Vastgestelde werkplannen en jaarverslagen

Cliëntenraad in cijfers 2021 (jaarverslag)

Cliëntenraad in cijfers 2018 (jaarverslag)

Cliëntenraad in cijfers 2017 (jaarverslag)

NK-publicaties

Huishoudelijk Reglement 2021

Medezeggenschapsregeling 2021

Algemene informatie

Algemene leveringsvoorwaarden GGZ

Canon Verslavingszorg Nederland

Kwaliteitsstatuut NK

Nationaal Preventieakkoord

Wat doe je tegen stigma

WMCZ 2018 toelichting advies- en instemmingsrecht

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018)

ZIN-rapport verslavingszorg

Zorgstandaarden en Generieke Modules