Cliënt bij Novadic-Kentron?

Je hebt je aangemeld bij Novadic-Kentron om je problemen aan te pakken. Dat is een goede stap! Van veel kanten krijg je daarbij hulp. Vaak gaat dat goed, maar soms denk je: dat kan beter, dat is onhandig geregeld of deze aanpak leidt nergens toe.

De cliëntenraad van Novadic-Kentron wil heel graag jouw ideeën over de zorg horen. Dingen waarvan jij denkt: als dát nou eens anders kan, dan zouden veel cliënten daar beter van worden! Het maakt dan niet uit of je online, ambulant of met een opname behandeld wordt: de Cliëntenraad wil graag contact met álle cliënten.

De cliëntenraad heeft veel invloed op de zorg. We hebben een belangrijke stem bij grote beslissingen in de zorg, maar ook bij praktische zaken. Daarbij hebben we maar één doel: opkomen voor de belangen van cliënten. Maar dat kan natuurlijk alleen als we ook weten wat die cliënten willen.

Misschien wil je wel meer doen, en je ook inzetten voor je medecliënten. Dat zou fantastisch zijn. Maar ook als je alleen maar even contact wilt om jouw tips en ideeën door te geven, horen we dat heel graag! Mail ons op cr@novadic-kentron.nl of vul ons contactformulier in!