Historie

Sinds 1996 staat in de wet beschreven dat iedere zorginstelling een Cliëntenraad moet hebben. Ook binnen Novadic-Kentron zijn cliëntenraden ingesteld, die voor het merendeel bestaan uit (ex-)cliënten, die allemaal op vrijwillige basis lid zijn van de Cliëntenraad. De instelling is wettelijk verplicht een cliëntenraad te hebben en deze van de nodige middelen en informatie te voorzien, zodat de raad haar werk goed kan uitvoeren.

De Cliëntenraad ziet er op toe dat de rechten van de cliënt gewaarborgd blijven, zowel in het beleid als in de uitvoering. Respect voor de cliënt en gelijkwaardigheid vinden wij hierbij erg belangrijk. Een Cliëntenraad heeft recht op alle informatie om haar werk optimaal uit te kunnen voeren.

Sinds de fusie van de verslavingszorginstellingen Novadic (hoofdkantoor Sint Oedenrode) en Kentron (hoofdkantoor Breda) tot NK (met hoofdkantoor nu in Vught) waren er 2 Regionale Cliëntenraden en een Centrale Cliëntenraad. In maart 2015 is besloten om als een Cliëntenraad verder te gaan.