Jan van den Brekel voorzitter Cliëntenraad NK

Op 11 juli 2023 heeft de Cliëntenraad NK unaniem Jan van den Brekel benoemd als voorzitter. Jan heeft het voorzittersstokje overgenomen van René Schors die in 2022 deze taak over had genomen van Hendrik Hartevelt

Het integraal zorgakkoord: de Nederlandse GGZ ondertekent het zorgakkoord, MIND niet

Voor- en tegenstanders van het integraal zorgakkoord De Nederlandse GGZ heeft op 7 september 2022 ingestemd met het integraal zorgakkoord en ziet daarin concrete ambities en mogelijkheden om de ggz-zorg in Nederland toegankelijk te maken en te houden. Inzet is het realiseren van twee hoofddoelen: Vermindering van het aantal wachtenden en de duur dat deze mensen […]

Jeugdverslavingszorg

Jeugdverslavingszorg Nederland is een landelijk netwerk, onderdeel van Verslavingskunde Nederland. Het doel van Jeugdverslavingszorg Nederland: meer jongeren zo vroeg mogelijk helpen, en verslaving voorkomen of behandelen. Op de website jeugdverslavingszorg.nl  wordt landelijke expertise over de jeugdverslavingszorg gedeeld. Daarbij is er specifieke aandacht voor risicogroepen: jongeren met een licht verstandelijke beperking, of met psychiatrische problematiek, en […]

Alcohol actieweek 2021

Op 1 november is de alcohol actieweek 2021 gestart. Tegelijkertijd is de campagne “Zien drinken, doet drinken” van de stichting AAN (Alliantie Alcoholbeleid Nederland) gestart. Meer informatie over deze campagne en andere wetenswaardigheden inzake alcoholbeleid zijn te vinden in de nieuwsbrief Alcohol Actueel van STAP (Nederlands kennisinstituut voor alcoholbeleid). Deze nieuwsbrief is hier in te […]

Nieuwe voorzitter van de CR

Enkele weken geleden heeft Hendrik Hartevelt te kennen gegeven dat hij het voorzitterschap van de CR wilde neerleggen. Hij blijft wel lid van de CR en zal ook zijn werkzaamheden voor het Zwarte Gat en Verslavingskunde Nederland blijven continueren. Hendrik heeft het voorzitterschap van de Clientenraad sinds 1 februari 2016 bekleed. De Raad dankt hem dan […]

Overlijden oud-voorzitter van de Cliëntenraad Ben Schelleman

Ben Schelleman maakte op 16 juni 2004 zijn opwachting als snuffellid bij de cliëntenraad van Novadic en werd op 2 februari 2005 lid van die Raad. Het was de periode waarin de fusie tussen Novadic Sint Oedenrode en Kentron Breda onderwerp van gesprek was. De discussie over de regeling van de cliëntenmedezeggenschap in de fusieorganisatie […]