Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/novadic-kentron.nl/subdomains/clientenraad/wp-content/plugins/wysija-newsletters/helpers/shortcodes.php on line 100
Nieuwsbrief Perspectief 2020 extra uitgave
Header

Nieuwsbrief Perspectief 2020 extra nummer

 

In deze Nieuwsbrief

Extra Nieuwsbrief Perspectief   -   Bericht aan cliënten van NK   -   Aangepaste dienstverlening PVP-ers   -   Gevolgen coronacrisis voor cliënten NK  -   CR zoekt dringend nieuwe leden   -   Bereikbaarheid Cliëntenraad           

Extra Nieuwsbrief Perspectief

Voor u ligt een extra uitgave van de Nieuwsbrief Perspectief. Middels deze nieuwsbrief willen we een bericht van met Managementteam van NK verspreiden, waarmee onze cliënten een hart onder de riem wordt gestoken. Daarnaast is het een mogelijkheid om eenieder te informeren over zaken die door de coronacrisis nu even anders lopen dan normaal. 

Bericht aan cliënten van NK: Samen doorstaan we deze crisis

De wereld worstelt met de coronacrisis en ook Nederland zit er middenin. We zien onszelf voor enorme uitdagingen staan en er worden ongekende maatregelen genomen. Ook bij Novadic-Kentron moeten we maatregelen nemen die voor jullie heel ingrijpend zijn. We moeten rekening houden met veel belangen. Die van onze cliënten en onze medewerkers, maar ook met bredere belangen, omdat we allemaal samen verantwoordelijk zijn voor het afremmen van de... lees verder

Aangepaste dienstverlening Patiëntvertrouwenspersonen

Van­we­ge het co­ro­na­vi­rus past ook de Stich­ting PVP (pa­ti­ën­ten­ver­trou­wens­per­so­nen) haar werk­wij­ze aan. De PVP zal de ko­men­de pe­ri­o­de min­der of ge­heel niet aan­we­zig zijn op lo­ca­ties van NK en zo­veel mo­ge­lijk van­uit huis wer­ken. Af­de­lings­be­zoe­ken, voor­lich­tings­ac­ti­vi­tei­ten en der­ge­lij­ke wor­den de ko­men­de we­ken op­ge­schort. Con­tact met cli­ën­ten zal veel­al ver­lo­pen via de te­le­foon, chat en e-mail. Ui­ter­aard pro­be­ren de PVP's cli­ën­ten …

Meer lezen.

Gevolgen coronacrisis voor cliënten NK

De cliëntenzorg bij NK gaat zoveel mogelijk door waarbij het uitgangspunt is dat zowel door cliënten als door medewerkers de maatregelen en adviezen die door de regering zijn afgekondigd, gevolgd worden. Dat betekent: handen regelmatig wassen met water en zeep; hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog; papieren zakdoekjes gebruiken en deze weggooien na gebruik; geen handen schudden; afstand bewaren (ongeveer 1,5 meter) en fysieke aanwezigheid ....  lees verder.          

Bron: afdeling communicatie NK

CR zoekt dringend nieuwe leden

De CR wil voor cliënten van NK de beste zorg. Dit doen we door informatie te verzamelen, overleg te voeren met  bestuurders, leidinggevenden, behandelaren en overige aandachtfunctionarissen. Dit cliëntenraadswerk levert veel op zoals kwalitatief goede zorg, advies over wachttijden, medische zorg, herstel ondersteunende zorg, huisvesting, etc.

Hiervoor zijn mensen nodig die oog hebben voor ontwikkelingen in de zorg, die mee willen denken en praten over verbetervoorstellen.

Heb je een behandeling bij NK gehad en wil je met de Cliëntenraad meedenken en overleggen, dat kan !

Meld je aan voor een informatief gesprek op ons emailadres: cr@novadic-kentron.nl.

CLIENTENRAAD: BETROKKEN, ONAFHANKELIJK, VOOR JOU !

Voor meer informatie zie onze folder

lik hier om een titel of tekst toe te voegen.

Bereikbaarheid Cliëntenraad

Naast de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de Cliëntenraad (06-1254 1089), bestaat altijd de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen. Ga daarvoor naar de website van de Raad: clientenraad.novadic-kentron.nl en dan naar het kopje contact. Na ontvangst van het bericht reageren we indien mogelijk binnen 2 werkdagen.  

Wil je ook een bijdrage leveren aan een toekomstige Nieuwsbrief Perspectief? Schrijf een artikel en stuur dit naar cr@novadic-kentron.nl. De redactie kijkt dan of plaatsing mogelijk is.

Denk je dat vrienden en kennissen belangstelling hebben voor de Nieuwsbrief Perspectief, stuur deze dan gerust door en geef aan dat eenieder zich gratis voor deze Nieuwsbrief Perspectief kan aanmelden via cr@novadic-kentron.nl. De Nieuwsbrief Perspectief komt dan automatisch in je mailbox.

Ter verzending van deze Nieuwsbrief Perspectief zijn jouw naam en mailadres in ons abonneebestand opgeslagen. Deze gegevens worden voor geen ander doel gebruikt en worden niet met derden gedeeld.

Ondanks de zorg die aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief Perspectief wordt besteed, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig dan wel onjuist is. Aan deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.  

Klik op het bovenstaand logo en breng een bezoek aan onze Facebook-pagina.