De Cliëntenraad (CR) van Novadic-Kentron

De Cliëntenraad behartigt binnen het kader van de doelstellingen van de organisatie de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten (klinisch en ambulant) van NK.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) geeft de Cliëntenraad daartoe onder meer advies- en instemmingsbevoegdheid. Deze rechten zijn terug te vinden in artikelen 7 en 8 van de WMCZ 2018 en is uitgewerkt in de bewaarkaart adviesrecht en de bewaarkaart instemmingsrecht.

Binnen Novadic-Kentron hebben RvB en CR afspraken gemaakt over de werkzaamheden die de CR verricht om haar rol binnen de organisatie vorm te geven.

Momenteel bestaat de CR uit 5 leden en 1 aspirantlid. Aanmeldingen van nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor het lidmaatschap kent de CR de fase van het aspirant-lidmaatschap. Wil je zelf lid worden, vul dan het contactformulier elders op deze website in of stuur een mailtje naar cr@novadic-kentron.nl.

Toelichting op de in bovenstaande slide gebruikte foto’s

Bekijk hieronder de presentatie over de Cliëntenraad.

Hier is meer informatie te zien over wat we doen, waarom we dit doen en wat we hiermee bereiken.