Het integraal zorgakkoord: de Nederlandse GGZ ondertekent het zorgakkoord, MIND niet

Voor- en tegenstanders van het integraal zorgakkoord

De Nederlandse GGZ heeft op 7 september 2022 ingestemd met het integraal zorgakkoord en ziet daarin concrete ambities en mogelijkheden om de ggz-zorg in Nederland toegankelijk te maken en te houden. Inzet is het realiseren van twee hoofddoelen:

  1. Vermindering van het aantal wachtenden en de duur dat deze mensen op zorg moeten wachten (over enkele jaren van 14 naar 5 weken).
  2. Zorgen dat de cruciale infrastructuur (zowel in mensen en middelen) voldoende beschikbaar blijft.

Zie voor meer informatie : https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2022/de-nederlandse-ggz-stemt-in-met-integraal-zorgakkoord

Belangenvereniging psychische zorg MIND daarentegen merkt op dat in het akkoord  goede maatregelen staan, maar een aantal afspraken zet het recht van patiënten en burgers onder druk. Zo wordt de vrije keuze voor een behandelaar ingeperkt en worden onvoldoende garanties ingebouwd voor de bescherming van persoonsgegevens van cliënten en naasten. Ook is de financiering van de inzet van ervaringsdeskundigen onvoldoende geregeld en is de inbreng van gemeenten en het sociale domein nog onzeker. De Algemene Ledenvergadering van MIND heeft op dinsdag 6 september unaniem besloten het Integraal Zorgakkoord niet te ondertekenen.

Zie voor meer informatie: https://mindplatform.nl/nieuws/mind-ondertekent-het-integraal-zorgakkoord-niet