Overlijden oud-voorzitter van de Cliëntenraad Ben Schelleman

Ben Schelleman maakte op 16 juni 2004 zijn opwachting als snuffellid bij de cliëntenraad van Novadic en werd op 2 februari 2005 lid van die Raad. Het was de periode waarin de fusie tussen Novadic Sint Oedenrode en Kentron Breda onderwerp van gesprek was. De discussie over de regeling van de cliëntenmedezeggenschap in de fusieorganisatie duurde voort ook nadat de fusie tot Novadic-Kentron had plaatsgevonden. Ben was een van de leden die in het komen tot een goede regeling een rol heeft gespeeld mede omdat hij hierover, net als over zoveel andere zaken, een uitgesproken mening had. Op 1 oktober 2005 werd Ben voorzitter van de Centrale Cliëntenraad voor de fusie-organisatie Novadic-Kentron. Een functie die hij tot januari 2013 vervuld heeft.

Het welzijn van cliënten ging Ben aan het hart en op verschillende manieren heeft hij zich hiervoor ingezet. Zo speelde Ben een rol in de opkomst van de herstelbeweging binnen de verslavingszorg en het tot stand komen van het Handvest van Maastricht. Samen met Roel Hermanides was hij namens Novadic-Kentron de ondertekenaar van het handvest.

Daarnaast was Ben lid van allerlei organisaties die zich inzetten voor de verslaafde medemens. Een van die organisaties was de stichting Addicts for Addicts. De stichting was opgericht door een aantal cliëntenraadsleden van Novadic-Kentron en had tot doel mensen met een verslavingsachtergrond te helpen hun administratie en financiën op orde te brengen.

Met het overlijden van Ben op 4 oktober jl verdwijnt een markant persoon met een eigen gevoel voor humor. We zullen hem missen.