Vaccinatie cliënten binnen NK

Niet alle cliënten binnen Novadic-Kentron zullen door NK gevaccineerd worden. Er worden twee cliëntenstromen gevaccineerd. De eerste stroom zijn de bewoners van de woonvoorzieningen. Het betreft dan de cliënten van de hostels Bergen op Zoom, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. De tweede stroom cliënten is een specifieke groep van FVA in Vught. Cliënten in de klinieken worden […]

Novadic-Kentron behaalt Keurmerk Basis GGZ 2021

We zijn trots te kun­nen me­de­de­len dat No­va­dic-Ken­tron voor het jaar 2021 op­nieuw het Keur­merk Ba­sis GGZ heeft be­haald! Dat be­te­kent dat we wor­den (h)er­kend als een voor­uit­stre­ven­de zorg­aan­bie­der die een stap ex­tra zet voor ‘de juis­te zorg op het juis­te mo­ment’. We heb­ben aan­ge­toond dat we op­nieuw vol­doen aan be­lang­rij­ke nor­men als tij­di­ge zorg […]

Onderzoek naar jongerenparticipatie bij patiënten-, cliënten en gehandicaptenorganisaties

Ben jij tussen de 16 en 30 jaar en heb jij een chronische ziekte of beperking? Dan hebben wij jouw hulp nodig! Vul onze enquête in en deel met ons wat patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties voor jou kunnen betekenen. Als je meedoet, maak je kans op een bol.com tegoedbon ter waarde van €50! Klik op […]

Locaties Uden en Oss weer open

Vanaf vandaag, 10 maart, zijn de NK locaties in Uden en Oss weer geopend. Dit natuurlijk wel binnen de geldende richtlijnen in het coronaprotocol. Over de locatie Bergen op Zoom zal naar verwachting op korte termijn een besluit genomen worden.

Locaties Uden, Oss, Helmond en Bergen op Zoom gesloten tot 9 februari

Omdat de coronamaatregelen door de overheid zijn verlengd tot 9 februari heeft NK besloten de lo­ca­ties in Uden, Oss, Hel­mond en Ber­gen op Zoom tot die datum ge­slo­ten te hou­den. Op de­ze lo­ca­ties vin­den al­leen nood­za­ke­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten plaats zo­als me­tha­don­ver­strek­king en urineonderzoeken (UO’s). Sluiting is noodzakelijk om de kans op be­smet­tin­gen ver­der te­rug­drin­gen. Bo­ven­dien is […]

Opnamestop voor kliniek Vught

Ge­zien het toe­ne­mend aan­tal be­smet­tin­gen in de kli­niek in Vught heeft het Co­ro­na Be­heer­sings Team van NK be­slo­ten om een op­na­me­stop van mi­ni­maal twee we­ken af te kon­di­gen voor de kli­niek in Vught en de am­bu­lan­te in­ta­kes en de­toxi­fi­ca­ties door art­sen in de re­gio Den Bosch. De op­na­me­stop gaat per di­rect in op don­der­dag 17 […]