Artikelen door Nico Schreurs

Advies- en instemmingsrecht van de Clientenraad

Eind mei is door het LOC een overzicht gepubliceerd van de advies- en instemmingsrechten van de Cliëntenraad onder de nieuwe WMCZ 2018. Dit overzicht is terug te vinden op deze site onder het tabblad publicaties of  hier in te zien.

Een herstel-verhaal helpt anderen en geeft inzicht in je eigen herstelproces

Op 12-04-2021 gepubliceerd in het e-magazine van GGZ Totaal Herstel-verhalen.nl biedt plek aan jouw ervaring   Een kleine twee jaar geleden nam een groep enthousiaste cliëntvertegenwoordigers, als onderdeel van het Rob Giel Onderzoekcentrum, het initiatief om een website te bouwen met ervaringsverhalen. Het doel van de website is mensen te helpen bij hun herstel door hen […]

Vaccinatie cliënten binnen NK

Niet alle cliënten binnen Novadic-Kentron zullen door NK gevaccineerd worden. Er worden twee cliëntenstromen gevaccineerd. De eerste stroom zijn de bewoners van de woonvoorzieningen. Het betreft dan de cliënten van de hostels Bergen op Zoom, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. De tweede stroom cliënten is een specifieke groep van FVA in Vught. Cliënten in de klinieken worden […]

Novadic-Kentron behaalt Keurmerk Basis GGZ 2021

We zijn trots te kun­nen me­de­de­len dat No­va­dic-Ken­tron voor het jaar 2021 op­nieuw het Keur­merk Ba­sis GGZ heeft be­haald! Dat be­te­kent dat we wor­den (h)er­kend als een voor­uit­stre­ven­de zorg­aan­bie­der die een stap ex­tra zet voor ‘de juis­te zorg op het juis­te mo­ment’. We heb­ben aan­ge­toond dat we op­nieuw vol­doen aan be­lang­rij­ke nor­men als tij­di­ge zorg […]

Locaties Uden en Oss weer open

Vanaf vandaag, 10 maart, zijn de NK locaties in Uden en Oss weer geopend. Dit natuurlijk wel binnen de geldende richtlijnen in het coronaprotocol. Over de locatie Bergen op Zoom zal naar verwachting op korte termijn een besluit genomen worden.

Locaties Uden, Oss, Helmond en Bergen op Zoom gesloten tot 9 februari

Omdat de coronamaatregelen door de overheid zijn verlengd tot 9 februari heeft NK besloten de lo­ca­ties in Uden, Oss, Hel­mond en Ber­gen op Zoom tot die datum ge­slo­ten te hou­den. Op de­ze lo­ca­ties vin­den al­leen nood­za­ke­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten plaats zo­als me­tha­don­ver­strek­king en urineonderzoeken (UO’s). Sluiting is noodzakelijk om de kans op be­smet­tin­gen ver­der te­rug­drin­gen. Bo­ven­dien is […]

Opnamestop voor kliniek Vught

Ge­zien het toe­ne­mend aan­tal be­smet­tin­gen in de kli­niek in Vught heeft het Co­ro­na Be­heer­sings Team van NK be­slo­ten om een op­na­me­stop van mi­ni­maal twee we­ken af te kon­di­gen voor de kli­niek in Vught en de am­bu­lan­te in­ta­kes en de­toxi­fi­ca­ties door art­sen in de re­gio Den Bosch. De op­na­me­stop gaat per di­rect in op don­der­dag 17 […]

Wisseling PVP Vught

Per 1 januari 2021 zal Julius van Tongeren stoppen met zijn werkzaamheden als PVP binnen NK in Vught en deze elders voortzetten. Hij wordt als PVP in Vught opgevolgd door Ingrid Peters, die al eerder binnen NK actief is geweest. Ingrid is via de mail bereikbaar op i.peters@pvp.nl en telefonisch via 06-21947170. Ingrid Peters zal […]