Opnamestop voor kliniek Vught

Ge­zien het toe­ne­mend aan­tal be­smet­tin­gen in de kli­niek in Vught heeft het Co­ro­na Be­heer­sings Team van NK be­slo­ten om een op­na­me­stop van mi­ni­maal twee we­ken af te kon­di­gen voor de kli­niek in Vught en de am­bu­lan­te in­ta­kes en de­toxi­fi­ca­ties door art­sen in de re­gio Den Bosch. De op­na­me­stop gaat per di­rect in op don­der­dag 17 de­cem­ber en loopt mi­ni­maal tot en met 4 ja­nu­a­ri.

Daarnaast zullen door de landelijk ingestelde lockdown tot 19 januari 2021 de locaties van NK in Uden, Oss, Helmond en Bergen op Zoom gesloten zijn. Daar vinden alleen noodzakelijke activiteiten als UC’s en methadonverstrekking plaats.